پد ریل قطار

پد ریل قطار

از پد های لاستیکی جهت جلوگیری از سایش مستقیم بین ریل و سازه زیرین و همچنین توزیع تنش های وارده به ریل استفاده میشود.

پد و گاید لاستیکی زیر ریل

از پد های لاستیکی جهت جلوگیری از سایش مستقیم بین ریل و سازه زیرین و همچنین توزیع تنش های وارده به ریل استفاده میشود. هر پروفیل استاندارد ریل، پد لاستیکی استاندارد خودش را دارد. (هر چند گاها از پد های متعارف به صورت جنرال استفاده میشود) . پد های لاستیکی ریل در متراژ های مختلف به صورت رول و یا به صورت تکه ای (لقمه ای) تولید می گردند. پد و کلمپ و اتصالات ریل از تجهیزات جانبی ریل ها می باشند.

پد لاستیکی شیار دار
پد لاستیکی پولک دار
پد چهار سوراخ
پد لاستیکی مترو
پد لاستیکی لبه دار
پد پولک دار لاستیکی تیپ k
پد پلیمری۶۰ UIC زبانه دار
پد پلیمری UIC۵۰
پد پلیمریU۳۳
پد پلیمری تیپ پاندرول
پد پلیمری UIC۵۴
پد پلیمری UIC۵۴ بدون لبه
پد s۴۹
پد پلیمری تیپ K
پد پولک دار دو سوراخ پلیمری
پد پلیمری UIC۶۰
شما میتوانید برای سفارشات خود با شمارهای ما تماس بگیرید