جدول وزن ناودانی

جدول وزن ناودانی

جدول اشتال ناودانی

ناودانی ها به عنوان یکی از اساسی ترین مقاطع فولادی مورد نیاز برای ساخت و ساز دارای ابعاد متفاوتی می باشد که دانستن آن برای شما عزیزان به عنوان خریدار اهمیت دارد. این محصولات عمدا در قالب اشکال C و یا U در بازار موجود می باشند. معمولا با طول 12 متری برش خورده و به بازار مصرفی عرضه می شوند. از دیگر مشخصه های اصلی در ابعاد ناودانی ارتفاع جان ، ضخامت جان ، پهنای باله ناودانی، ضخامت باله، مساحت مقطع، شعاع انحناء داخلی اتصال جان به باله، ارتفاع داخلی دهانه منهای شعاع انحنای داخلی و چند مورد دیگر می باشد که این مشخصه ها باید مطابق با استاندارد و طبق جدول اشتال ناودانی باشد، که تولیدکننده در زمان تولید با استفاده از این جدول محصول را تولید می نماید. این جدول را می توانید در همین مقاله دریافت نمائید.

نحوه محاسبه وزن ناودانی چگونه است؟

وزن ناودانی = طول ناودانی * وزن مخصوص ناودانی (از جدول اشتال)

تفاوت ناودانی سبک و سنگین چیست؟
 
وزن ناودانی سبک کم تر از جدول اشتال می باشد ولی ناودانی سنگین برابر جدول اشتال است.