لیست کارخانه جات تولید میلگرد

لیست کارخانه جات تولید میلگرد

کارخانه جات تولید میلگرد در ایران

 
ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد
محصولات میلگرد شامل:میلگرد ۱۲ذوب آهن اصفهان-میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان-میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان-میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهان-میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان-میلگرد ۲۵ذوب آهن اصفهان-میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهان
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهان را در آنالیز A2,A3 و گرید gr400 تولید مینماید 
 
 
فولاد کویرکاشان

شرکت فولاد کویر در سال ۱۳۸۶ در منطقه آران و بیدگل اصفهان شروع به فعالیت نمود که محصولات میلگرد صنعتی و ساختمانی با آنالیز های مختلف را تولید می نماید.
محصولاتی مانند انواع میلگردهای ساده و میلگردهای آجدار A3,A4 و انواع کلاف را تولید مینماید
میلگردهای آجدار آن از سایز های میلگرد ۸ کویرکاشان-میلگرد ۱۰کویرکاشان
میلگرد ۱۲کویرکاشان-میلگرد ۱۴ کویرکاشان-میلگرد ۱۶ کویرکاشان
میلگرد ۱۸کویرکاشان-میلگرد ۲۰کویرکاشان-میلگرد ۲۲کویرکاشان-میلگرد ۲۵کویرکاشان-میلگرد ۲۸ کویرکاشان
میلگرد ۳۰ کویرکاشان-میلگرد ۳۲ کویرکاشان-میلگرد ۳۶ کویر کاشان-میلگرد ۴۰ کویر کاشان را تولید مینماید.
و همچنین میلگرد کلاف آن از سایز میلگرد ۶/۵ کلاف کویرکاشان-میلگرد۵/۵کلافکویرکاشان-میلگرد ۸ کلاف کویرکاشان-میلگرد ۱۰ کلاف کویرکاشان
میلگرد ۱۲ کلاف کویرکاشان-میلگرد ۱۴ کلاف کویرکاشان و میلگرد ۱۶/۵ کلاف کویرکاشان را تولید مینماید  
 
 
صبا فولاد زاگرس

شرکت صبا فولاد زاگرس در سال ۱۳۹۳ ودر منطقه سفید دشت چهارمحال و بختیاری تاسیس گردید که تولید انواع محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت سالانه ۱۰۰ هزار تن انجام می دهد.
محصولاتی نظیر میلگرد ۱۰ زاگرس-میلگرد ۱۲زاگرس-میلگرد ۱۴زاگرس-میلگرد ۱۶ زاگرس
میلگرد ۱۸زاگرس-میلگرد ۲۰زاگرس-میلگرد ۲۲زاگرس-میلگرد ۲۵زاگرس-میلگرد ۲۸ زاگرس
میلگرد ۳۰ زاگرس-میلگرد ۳۲ زاگرس را با انالیز A3 تولید مینماید 
 
 
  
نورد آریان فولاد

شرکت نورد آریان فولاد بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی خصوصی در ایران و خاورمیانه می باشد.و محصولاتی از قبیل تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی و ریل تولید می کند این شرکت در شهرستان بویین زهرا واقع شده است
محصولات میلگرد این کارخانه شامل:میلگرد ۱۰آریان فولاد
میلگرد۱۲آریان فولاد-میلگرد ۱۴آریان فولاد-میلگرد ۱۶آریان فولاد
میلگرد ۱۸آریان فولاد-میلگرد ۲۰آریان فولاد-میلگرد ۲۲آریان فولاد-میلگرد ۲۵آریان فولاد-میلگرد ۲۸ آریان فولاد
میلگرد ۳۰آریان فولاد-میلگرد ۳۲آریان فولاد را در آنالیز A3 تولید مینماید.