ریل اسانسور

ریل اسانسور

ریل اسانسور چیست

 
ریل آسانسور چیست ؟ راهنمای نحوه انتخاب ریل
 
 
ریل آسانسور وظیفه‌ی هدایت کابین یا وزنه تعادل را دارد. از انواع ریل به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: T5 ، T9 ، T16 و T125
ریل مناسب برای کابین و وزنه تعادل آسانسور را بر حسب ظرفیت آسانسور، ارتفاع آسانسور و سرعت آسانسور می‌توان انتخاب نمود
برای آسانسور با ظرفیت 7 نفر و حداکثر 30 متر ارتفاع بهتر است از ریل T5 برای وزنه تعادل و برای کابین از ریل T9 استفاده کنیم؛ برای ارتفاع‌های بیشتر باید از ریل T16 برای کابین استفاده نمایید تا از سقوط آسانسور جلوگیری کند
برای آسانسور با حداکثر 12 نفر ظرفیت و ارتفاع 50 متر بهتر است از ریل T9 برای وزنه تعادل و از ریل T16 برای کابین استفاده نمایید؛ برای ارتفاع‌های بیشتر از ریل T125برای کابین استفاده شود
و برای آسانسور ها با ظرفیت حداقل 12 نفر از ریل T16برای وزنه تعادل و برای کابین از T125 استفاده نمایید