قوطی ستونی چیست | کاربرد و انواع ستونی

قوطی ستونی چیست | کاربرد و انواع ستونی

قوطی ستونی چیست | کاربرد و انواع ستونی

تاریخچه تولید قوطی ستون

طراحان در اولایل قرن 19 شروع به استفاده از قوطی ستونی پرچ شده برای ساخت پل های خرپایی کردند. علت محدودیت استفاده از قوطی ستونی ها در انواع سازه های حمال هزینه نسبتا بالا این محصول بود. مشکلات اولیه استفاده از قوطی ستونی شامل کیفیت پایین، عدم آگاهی کافی برای اتصالات مستقیم، مصرف زیاد نیروی کار برای اجرای اتصالات، یعنی اتصال قوطی ستونی به سایر اجزا ساخته شده نظیر تر اهن  باشد. از زمانی که موتورهای بخار و حمل و نقل در مقیاس های صنعتی در بین اقشار جامعه محبوبیت پیدا کرد تقاضا برای قوطی ستونی افزایش یافت.

اولین روش تولید قوطی ستونی در سال 1825 توسط جیمز وایت هاوس ثبت اختراع شد. در این روش قوطی ستونی های جوش داده شده از ورق های فولادی از طریق نورد گرم تولید میشوند. با توجه به فناوری تولید در سال 1886مقاطع توخالی فولادی بدون درز از طریق خطوط  نوردگرم توسط برادران مانیسمن ثبت اختراع شد. این محصول جدید پیشرفت قابل توجهی در استحکام قوطی ستونی حاصل کرد. در اوایل دهه 50 تولید مقاطع قوطی ستونی مربع و مستطیل آغاز شد. از مقاطع مربع و مستطیل قوطی ستونی عمدتا در سازه ساختمان های تجاری و عمومی استفاده میشود. سرانجام قوطی ستونی طبق مفاد استاندارد PN-EN 10210 تولید میشود و برای کاربردهای ساختمان سازی و صنعتی مورد استقاده قرار میگیرد.