رفتر

رفتر

ابتدایی‌ترین مرحلهٔ سفارش و ساخت سوله، شناخت اجزای تشکیل دهندهٔ سوله است. سوله، سازه‌ای فلزی است که برای ساخت مکان‌های مختلفی مانند: سالن‌ها، انبارها، کارخانه‌ها، نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و… از آن استفاده می‌کنند. تمام سوله‌ها از اجزای ثابتی تشکیل می‌شوند

ابتدایی‌ترین مرحلهٔ سفارش و ساخت سوله، شناخت اجزای تشکیل دهندهٔ سوله است. سوله، سازه‌ای فلزی است که برای ساخت مکان‌های مختلفی مانند: سالن‌ها، انبارها، کارخانه‌ها، نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و… از آن استفاده می‌کنند. تمام سوله‌ها از اجزای ثابتی تشکیل می‌شوند. برای این‌که بتوانید سوله‌ای استاندارد و مقاوم داشته باشید باید از افراد متخصصی کمک بگیرید که نه تنها اجزای سوله را می‌شناسند، بلکه به تمام جزئیات مربوط به مستحکم‌سازی سوله نیز توجه ویژه دارند. ما در این مطلب اجزای تشکیل دهندهٔ سوله را شرح داده‌ایم تا پیش از هر چیزی بدانید که سوله با چه چیزهایی ساخته می‌شود و سپس به معرفی رفتر در سوله می‌پردازیم.