راکتور احیای آهن اسفنجی

راکتور احیای آهن اسفنجی

راکتور احیای آهن اسفنجی ساخت ماشین سازی اراک راهی کرمان شد.

راکتور احیای آهن اسفنجی ساخت ماشین سازی اراک راهی کرمان شد.

مدیر عامل شرکت ماشین سازی اراک گفت: عملیات حمل و ارسال راکتور احیای آهن اسفنجی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان (کرمان) که توسط شرکت ماشین سازی اراک ساخته شده است آغاز شد. به گزارش آهن نیوز رضا سرایی اظهار کرد: راکتور احیای اهن اسفنجی با تکنولوژی HYL3 برای اولین بار در کشور و چهارمین بار در جهان ساخته شده است که با نصب آن ظرفیت تولید 2 میلیون تن آهن اسفنجی در سال در کارخانه فولاد بوتیای ایرانیان واقع در چترود کرمان ایجاد خواهد شد و بخشی از نیاز کشور به آهن اسفنجی تامین خواهد شد. وی با اشاره به این که این پروژه در واقع دو بخش دارد که عملیات حمل و ارسال اولین بخش ساخته شده این راکتور با نام کولر در تیرماه انجام شد و بخش اصلی آن نیز اراک را به مقصد کرمان ترک کرد تصریح کرد: وزن عملیاتی راکتور حدود 2900 تن است که به صورت عمودی در ارتفاع 45 متری زمین بر روی برج احیا واقع بر روی استراکچر فلزی نصب میشود و با استفاده از گاز های احیای CO و H2 در دمای 950 درجه سانتی گراد گندله آهن را به آهن اسفنجی تبدیل میکند. سرایی با تاکید همه مواد خام مورد نیاز ساخت این پروژه از داخل کشور تامین شده است گفت: این محموله که 12 متر عرض 12 متر ارتفاع 40 متر طول و 420 تن وزن دارد در صورت مهیا و فراهم بودن همه شرایط شاید حدود 7 تا 8 ماه دیگر به مقصد برسد