محدودیت بازار و عرضه کم در بورس موجب گرانی آهن اسفنجی شده است

محدودیت بازار و عرضه کم در بورس موجب گرانی آهن اسفنجی شده است

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: محدودیت بازار، عرضه کم در بورس و بالا بودن تقاضا از مهمترین عواملی است که موجب شده قیمت آهن اسفنجی به طور غیر منطقی بالا برود.

در حالی که براساس آمارهای منتشر شده جهانی در حوزه تولید فولاد، کشور چین در صدر قرار دارد و ایران دهمین تولید کننده محسوب می شود، طبق گزارشات منتشر شده تولید همچون گذشته ادامه دارد اما شرایط بازار چندان مساعد نیست. به طوری که روند معاملات فولاد در بورس کاهشی بوده است.

بهرام سبحانی رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در این خصوص گفت: در حال حاضر تولید، روال عادی خود را دارد و با همان روند سابق انجام می شود. البته همانطور که می دانید مدتی در تابستان محدودیت برق بود اما آن محدودیت ها برداشته شد و تولید روی همان ظرفیت های قبلی قرار گرفت.