واردات خودرو کار کرده

واردات خودرو کار کرده

­وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مورد واردات خودروی کارکرده، نگرانی برای تخصیص ارز وجود دارد، اما این موضوع رفع خواهد شد.

 آقای عباس علی آبادی وزیر صنعت در نشست با مسئولین بسیج دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در مورد واردات خودروی کارکرده، نگرانی برای تخصیص ارز وجود دارد، اما این موضوع رفع خواهد شد، ممکن است واردات این خودروها باعث افزایش مطالبات ارزی شود که باید از ارزهای با منشا خارجی برای اینکار استفاده کرد و بانک مرکزی در حال بررسی موضوع است

وی ادامه داد: ما به سمت خودروهای نسل جدید در حرکت هستیم، خودرو نباید دغدغه مردم باشد و باید به وفور تولید شود و مردم بتوانند خودشان از بین مدل‌های مختلف انتخاب کنند.۳۶ خودروساز داریم که به نظرم این کار خودروسازی نیست بلکه خودرو بازی است، چون مقیاس‌های تولید برای هیچکدام از آن‌ها محقق نشده است.

وی در خصوص وضع تولید و عرضه خودرو در کشور گفت: زیرساخت خودروی برقی در کشور ما کاملا فراهم است، چون همه نقاط کشور برق دارد و ما در منطقه شرایط خوبی برای توسعه خودروهای برقی داریم، این اقدام هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی کاملا در دنیا جا افتاده و مثلا در نروژ ۸۰ درصد خودروها برقی هستند یا در چین تمام حمل و نقل عمومی برقی است.