واکنش دولت به افزایش قیمت بنزین

واکنش دولت به افزایش قیمت بنزین

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه قرار نیست که فشار مالیاتی جدیدی اعمال شود و نرخ و پایه مالیاتی تغییری نداشته است، گفت: دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت انرژی ندارد و منابع هدفمندی یارانه‌ها صرفاً براساس رشد مصرف دیده شده و این رشد مصرف بدون افزایش قیمت است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما که با حضور حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، درباره انتقادات مجلس در رابطه با دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه، گفت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی قیمت انرژی را افزایش دهیم؛ یعنی قیمت بنزین و برق را بالا ببریم تا مردم کم مصرف کنند اما دولت فعلاً بنایی برای اینکه قیمت انرژی را اصلاح کند، ندارد و منابع هدفمندی صرفاً براساس رشد مصرف دیده شده که بدون افزایش قیمت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه معتقدیم ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی را انجام بدهیم، گفت: ۵۰ برنامه برای اصلاحات غیرقیمتی دیده شده که در سال آینده در چهارچوب برنامه و تکالیفی که ما در فصل بهینه‌سازی مصرف انرژی آمده، اجرا خواهیم کرد؛ بنابراین از نظر ما اولویت با اصلاحات فرایندی و غیرقیمتی است، اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتماً باید منافع آن به خود مردم برگردد.