افزایش هفتگی قیمت شمش

افزایش هفتگی قیمت شمش

افزایش هفتگی قیمت شمش

 روز گذشته در اغلب مبادی فروش بدون تغییر عرضه شد اما برخی کارخانه‌ها کاهش قیمت داشتند و شمار اندکی نیز افزایشی بودند.

بازار ارز نیز نوسانات چشمگیری نداشت و قیمت دلار همچنان در کانال ۳۳ هزار تومانی اعلام می‌شد، به طوری که پایان روز گذشته هر دلار در بازار آزاد حدود ۳۳ هزار و ۱۱۰ تومان اعلام شد.

بررسی نوسانات بازار آهن

میلگرد آجدار در اکثر کارخانه‌ها با ثبات قیمت همراه بود؛ در این میان کارخانه میلگرد فولاد زاگرس، بردسیر کرمان و ... کاهش ۱۰۰ الی ۲۵۰ تومانی داشتند اما میلگرد میانه ۵۰ تومان افزایش قیمت داشت. متوسط نرخ میلگرد آجدار حدود ۱۵ هزار و ۵۹۰ تومان برآورد که بیانگر کاهش ۹۵ تومانی این محصول نسبت به هفته گذشته است.

نبشی ناب تبریز در برخی ضخامت‌ها افزایش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی داشت اما سایر کارخانه‌های نبشی و همچنین قیمت  ناودارنی ایرانی و اروپایی بدون تغییر بودند؛ همچنین قیمت لوله‌ مانیسمان، گازی، مبلی و انواع لوله‌ها نیز ثابت اعلام شدند.