افت خرید آهن در آذرماه

افت خرید آهن در آذرماه

افت خرید آهن در آذرماه

گزارش‌ها ازحاکی است که روز گذشته عمده مبادی فروش قیمت‌ها را ثابت اعلام کردند و جسته‌وگریخته کاهش قیمت هم مشهود بود؛ اما با این حال شنیده می‌شود که حجم معاملات بسیار ضعیف است و در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.

در نخستین روز هفته بازار ارز کمی افزایشی شد و قیمت دلار پس از چند روز ثبات در بازار آزاد با افزایش ۴۰۰ تومانی در محدوده ۳۵ هزار و ۶۳۰ تومان به فروش رسید.

بررسی نوسانات بازار آهن

گزارش‌ها از بازار میلگرد حاکی است که اکثر کارخانه‌ها ثبات قیمت داشتند اما برخی مبادی فروش کاهش ۵۰ الی ۲۰۰ تومانی را در لیست فروش خود اعمال کردند، از همین رو کف پیشنهادی  در محدوده ۱۵ هزار و ۵۰۰ الی ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان گزارش شد.

قیمت قوطی و پروفیل روز گذشته عمدتا ثابت اعلام شد اما نوسانات جزئی هم مشهود بود به این صورت که چند کارخانه کاهش ۱۰۰ تومانی داشتند.ضخامت ۲ میلیمتر از کف ۲۱ هزار تومان تا محدوده ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان گزارش می‌شود.

 گازی، مبلی و انواع لوله‌ها روز گذشته در کلیه مبادی فروش ثابت اعلام شد. نبشی و ناودانی ایرانی با کاهش ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومانی اعلام قیمت شد و چند شرکت تغییر قیمت نداشتند.