عرضه فولاد بورسی براساس تولید

عرضه فولاد بورسی براساس تولید

عرضه فولاد بورسی براساس تولید

روز گذشته پس از تلاش برای رشد ، شاهد بازگشت ثبات در غالب مبادی فروش بودیم؛ اگرچه برخی از کارخانه‌ها نوسانات متعددی داشتند و با کمی کاهش و افزایش قیمت محصولات خود را عرضه کردند.

بازار ارز نیز پس از نوسانات افزایشی و قرار گرفتن در کانال ۳۶ هزار تومانی، مجددا تا پایان روز اصلاح شد و قیمت هر دلار حدود ۲۰۰ تومان کاهش یافت؛ اما در نهایت هر دلار در بازار آزاد حدود ۳۵ هزار و ۹۰۰ تومان مبادله شد.

بررسی نوسانات بازار آهن

روز گذشته  در اکثر کارخانه‌ها ثابت اعلام شد اما نوسانات کاهشی ۱۰۰ الی ۴۰۰ تومانی هم مشهود بود و تعدادی از کارخانه‌ها نیز افزایش ۱۵۰ تومانی داشتند به طوری که قیمت میلگرد در بازه ۱۵ هزار و ۵۰۰ الی ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان برآورد شد و نرخ متوسط آن نیز ۱۵ هزار و ۸۴۰ تومان اعلام شد.

قیمت نبشی و انواع ناودانی در کلیه شرکت‌ها ثابت بود، نرخ انواع لوله‌ها نیز بدون تغییر قیمت عرضه شدند؛ همچنین غیر از افزایش ۱۰۰ الی ۵۰۰ تومانی در تعدادی از کارخانه‌ها، قیمت قوطی پروفیل در سایر مبادی فروش ثابت اعلام شد.

قیمت تیرآهن نیز در اکثر شرکت‌ها ثابت بود اما تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بخش کیلوفروشی با کاهش ۵۰ الی ۲۰۰ تومانی اعلام قیمت شد و  نیز ثابت بود.

ورق سیاه و انواع آن در برخی کارخانه‌ها افزایش ۲۰۰ تومانی داشت درحالی که، ورق روغنی و رنگی در غالب شرکت‌ها ثابت اعلام شد.

هر بار که موج افزایشی در بازار ارز ایجاد می‌شود روی همه بازارهای مالی و موازی نیز اثر می‌گذارد، اثر آن در برخی بازارها از جمله بازار فولاد به سرعت نمایان می‌شود اما برخی بازارها از جمله  حدود ۶ ماه الی یک سال بعد تحت تأثیر قرار می‌گیرد که موجی از تقاضای واقعی در بازار ایجاد می‌کند.