پیش بینی روند بازار آهن در زمستان

پیش بینی روند بازار آهن در زمستان

.

 نخستین روز هفته تحرکات جسته و گریخته‌ای در بازار مشاهده شد و علاوه‌بر تداوم ، در برخی شرکت‌ها افزایش قیمت نیز مشهود بود؛ به طوری که برخی حوزه‌ها نسبتا از حالت رکود و رخوت خارج شده و تقاضا نیز کمی رونق گرفت.

بازار ارز نیز نوسانات نامحسوسی داشت، قیمت دلار در کانال ۳۶ هزار تومان بود اما با کمی اصلاح حدود ۱۰۰ تومان کاهش یافت به طوری که در پایان روز گذشته هر دلار در بازار آزاد حدود ۳۶ هزار و ۱۷۰ تومان مبادله شد.

تحلیل روزانه قیمت آهن آلات

به گزارش آهن پرایس قیمت میلگرد آجدار روز گذشته در برخی شرکت‌ها به طور جزئی افزایش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی داشت اما کماکان اکثر مبادی فروش تغییری در قیمت‌ها اعمال نکردند. عمده پیشنهادها در بازار میلگرد ۱۵ هزار و ۵۰۰ الی ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان گزارش شد و قیمت متوسط آن نیز ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان برآورد شد.

قیمت ورق سیاه و انواع آن در اکثر مبادی فروش ثابت اعلام شد اما افزایش ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومانی در برخی ضخامت‌های  و اکسین هم مشاهده شد، همچنین قیمت ورق گالوانیزه، رنگی و روغنی هم تقریبا در کلیه مبادی فروش ثابت بود.

قیمت نبشی و ناودانی ایرانی و اروپایی نیز مانند سایر محصولات عمدتا ثابت اعلام شد اما چند کارخانه افزایش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی هم داشتند. قیمت لوله مانیسمان، داربستی، گازی و ... نیز تقریبا در همه کارخانه‌ها ثابت اعلام شد.

قوطی پروفیل نیز روز گذشته در اغلب مبادی فروش بدون تغییر قیمت عرضه شد؛  نوسانات متعددی داشت به طوری که برخی سایزها افزایش ۱۰ الی ۷۰ هزار تومانی دشت و برخی سایزها نیز با کاهش ۱۰ الی ۵۰ هزار تومانی اعلام قیمت شدند.