انجماد تقاضا در بازار افزایشی

انجماد تقاضا در بازار افزایشی

انجماد تقاضا در بازار افزایشی

 روز گذشته تداوم نوسانات افزایشی در برخی حوزه‌های آهن و فولاد قابل مشاهده بود اما در عین حال شماری از مبادی فروش از ثبات نسبی برخوردار بودند و کماکان تقاضا نیز در سطح پایینی گزارش شد.

قیمت دلار روز گذشته کمی اصلاح شد و حدود ۲۰۰ تومان کاهش داشت و در پایان روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۳۶ هزار و ۱۹۰ تومان به فروش رسید.

بررسی نوسانات بازار آهن

نوسانات افزایشی در بازار میلگرد در غالب مبادی فروش مشهود بود به طوری که  در هر کیلوگرم حدود ۵۰ الی ۲۰۰ تومان افزایش یافته بود. برخی از کارخانه‌ها همچنان ثبات قیمت داشتند و برخی دیگر نیز ۵۰ الی ۱۰۰ تومان نرخ محصول خود را کاهش دادند. براساس گزارش‌ها نرخ میلگرد در عمده مبادی فروش حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ الی ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد.

قیمت انواع ورق سرد مانند ورق گالوانیزه، روغنی و رنگی همچنان بدون تغییر عرضه شدند اما قیمت روز ورق سیاه نوسانات متعددی داشت به طوری که برخی ضخامت‌های ورق آهن مبارکه ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومان افزایش داشت و برخی ضخامت‌ها ورق اکسین ۱۰۰ تومان کاهشی بود، اما در عین حال غالب شرکت‌ها ثبات قیمت داشتند.