افزایش ۱۰۰۰ تومانی قیمت میلگرد

افزایش ۱۰۰۰ تومانی قیمت میلگرد

افزایش ۱۰۰۰ تومانی قیمت میلگرد

: پس از جهش ناگهانی قیمت دلار که فضای بازار آهن و فولاد را نیز ملتهب کرد و به جهش  منجر شد، پایان هفته شاهد ثبات نسبی در این بازار بودیم و کمی فضای متشنج بازار آرام گرفته بود.

بازار ارز نیز پس از لمس کانال ۳۹ هزار تومانی در روز چهارشنبه، پایان هفته اصلاح جزئی داشت و در کانال ۳۸ هزار تومان متوقف شد؛ قیمت دلار با نوسانات جزئی در میانه این کانال در بازار آزاد حدود ۳۸ هزار و ۵۱۰ تومان مبادله شد.

تحلیل روزانه بازار آهن

پس از افزایش هزار تومانی میلگرد در هفته گذشته نوسانات افزایشی قیمت میلگرد روز پنجشنبه نیز جریان داشت اما در برخی مبادی فروش شاهد ثبات و کاهش جزئی قیمت‌ها بودیم. به عنوان مثال   شنبه هفته گذشته ۱۶ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام قیمت شد اما روز پنجشنبه با افزایش بیش از هزار تومان حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام قیمت شد.

قیمت روز نبشی و ناودانی هم در برخی کارخانه‌ها با افزایش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی همراه بود اما در برخی مبادی فروش نیز ثبات قیمت داشت. اغلب کارخانه‌ها قیمت تیرآهن را نیز ثابت اعلام کردند اما کماکان شاهد افزایش قیمت در برخی سایزهای تیر ذوبی بودیم.