صنعت فولاد به خواب رفته

صنعت فولاد به خواب رفته

یک فعال فولادی گفت: در حال حاضر صنعت فولاد کشور به دلیل کمبود گاز و برق رسماً در حالت خواب قرار دارد.

* وزیر نفت به وعده گازی خود عمل نکرد

 علیرضا میرزایی با اشاره به تأثیر قطعی گاز در صنعت فولاد بیان کرد: زمانی ‌که وزیر نفت چند ماه قبل وعده عبور بدون قطعی گاز از زمستان را داد، خیلی‌ها معتقدند بودند که این وعده در عمل با واقعیات تطابق ندارد، چرا که هیچ اتفاق جدیدی در صنعت به خصوص فولاد نیفتاده بود.

وی با بیان اینکه متاسفانه مشکلات صنعت فولاد روز به روز در حال افزایش است، گفت:

وزیر نفت باید پاسخگوی ضررهای میلیاردی سرمایه‌گذاران خصوصی در این حوزه باشد. در واقع، با وعده ای که وزیر نفت در اوایل پاییز داد، باعث شد دید بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به فولاد به شکل مثبتی تغییر کرد و با اتفاقات اخیر در کمبود گاز صنایع، اعتماد در این حوزه از بین رفت.

مدیر کارخانه مجتمع فولاد جنوب خاطرنشان کرد:

در حال حاضر صنعت فولاد کشور به دلیل کمبود گاز و برق رسماً در حالت خواب قرار دارد. از سوی دیگر، با گرم‌تر شدن هوا از اواسط اسفند تا اردیبهشت‌ ماه تا حدودی وضعیت تولید بهبود خوواهد یافت اما پس از آن مجدداً مشکلات کمبود برق به وجود خواهد آمد.